BAŞTA OGM, TARIM VE ORMAN DA DEĞİŞİM ŞART…

OGM ve Tarım ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesi açık ve net, kanunlar, yönetmelikler açık ve net; Hiçbir yönetici herhangi bir sendikaya üye olamaz, personeline bu konularda baskı mobbing yönlendirme yapamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı kanunların yasaların dışında mıdır? Millet ekmek,aş, iş derdinde iken görevi milletin gıdasına çiftçinin üreticinin imdadına yetişmek olan Bakanlığın bazı yöneticileri maalesef…

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ KUTLU OLSUN… ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ DURUMLARI DÜZELTİLMEDEN HALA DURURKEN;

1. Hak ve haklarını aramak için hak isteyen STK, dernek, sendikalara üye olan muhafafaza memuru, mühendis, memur; görevlerinden uzaklaştırmakta, idareciler tarafından daha çok mobbing uygulanmakta, üzerine daha çok zimmet sorumluluğu getirerek maddi manevi yıpratmakta iş şevki azaltmaktadır.2. 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürülüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Tazminatlara İlişkin Karara…

Orman Muhafaza Memurları Fiili Hizmet Zammı ve Diğer Haklarını İstiyor!

Devlet Memurlarına verilecek “Fiili Hizmet Tazminatı” Kanunlarda yer alan ve İLO sözleşmesiyle de apaçık ortaya konulmuştur. Bu sözleşme gereği, risk altında çalışan Devlet Memurlarının yapmış olduğu mesleki görevi şayet tehlikeli, bünyesel ve ruhen memuru olumsuz etkileyecek bir meslek grubu ise bu memurun emeklilik için gerekli olan hizmet yılını daha erken tamamlaması için tanınmış bir haktır.…

“Fiili hizmet zammı ve diğer haklarımızı istiyoruz”

Gül, “biz Orman Muhafaza Memurları hakkımız olan, geç kalınmış bu konuların bir an önce gündeme alınarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 40. maddesine her türlü orman ve kaçakçılık işlerinde görevli Orman Çalışanlarının da eklenerek bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi talebimizdir.”dedi. kaynak: Bizim Sivas (haberin detayı için tıklayınız)

Malatya SONSÖZ Gazetesi “Alagöz ATOR-SEN Genel Mali Sekreteri Oldu”

Anadolu Tarım Orman Sendikası (ATORSEN) yeni yönetimini belirledi. Genel Başkan Ali Bal olurken Malatya İl Başkanı Ersin Alagöz ise Genel Mali Sekreter oldu. Merkezi Ankara’da olan ATOR-SEN ilk genel kurulunu yaptı. Yapılan genel kurula İl Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika üyeleri ile geniş bir davetli katılımı gerçekleşti. Genel Kurula Malatya İl Başkanı Ersin Alagöz’de katıldı. Genel…

El-Aziz Gazetesi “ATORSEN 1.Olağanüstü genel kurulunu yaptı…”

Projeleri arasında ilimize önemli tarım yatırımları olan ATORSEN 1. Olağanüstü Genel Kurulunu yaptı. Cumartesi günü yapılan genel kurula İl Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika üyeleri ile geniş bir davetli katılımı gerçekleşti. Tüzük değişikliği ile önemli kararlara imza atılan, olağanüstü genel kurulda yeni yönetim ve zorunlu organlar belirlendi. Genel kurulda hak ve adaletin esas alındığı bir yönetim…

Erzurum Basınında Atorsen

Merkezi Ankara’da olan Anadolu Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası (ATORSEN) Erzurum’da da çalışmalarına başladı. Ayşe Nur BAYRAM Anadolu Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası (ATORSEN) Erzurum’da da  teşkilatlandı. Halil Kalemci, Mesut Akkaya, Hülya Yalçın, Ali Bal ve Gönül Ünal’ın bir araya gelerek bağımsız olarak kurdukları sendika, dünyanın en güçlü, sürdürülebilir, gelişmiş tarım ve orman üretimini sağlamayı…