TKDK DA ÇALIŞMA BARIŞINI ZEDELEYEN SÖYLEMLERDEN VAZGEÇİLMELİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) 5648 sayılı kanunla 2007 yılında kurulmuş, AB fonlarını kullandırmak üzere 11. Faslın gereği olarak kurulmuş bir özel bütçeli kamu kurumudur. Kurum başta tarım ve gıda olmak üzere birçok sektöre %70 e kadar hibe desteği sağlamaktadır. Şimdiye kadar AB fonları(IPA) kullanan en başarılı kurum olmuş bu durum AB komisyonu tarafından da diğer aday ülkelerin kurumlarına örnek olarak gösterilmiştir. Şimdiye kadar milyarlarca Euro hibe ödemesi yapılmış on binlerce kişiye de istihdam sağlanmıştır.
TKDK personelinin istihdamı 5648 s. Kanuna göre düzenlemiş ve yetki Tarım ve Orman Bakanına verilmiştir. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde istihdam usulü 375 KHK ek 27 maddeye göre olması gerektiği düzenlenmiştir. Yine bu kapsamda 20.02.2021 tarihinde çıkarılan personel yönetmeliğine göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat genel Müdürlüğüne personel maaşları ve emsalleri bakan oluru ile birlikte gönderilmiş ancak CB Hukuk Mevzuat Genel Müdürlüğü, 375 ek 11c de kurum yer almamasına karşın ve 5648 s. Kanun mad.14 /8 de açık bir şekilde Bakan oluru ile belirleneceği yazdığı halde,375 ek 11c ye göre düzenleme yapılmasını istemiştir.
Tamamen hukuksuz olan bu yaklaşım ise AB Fonlarının ödenmesi için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışan ve kuruma girmek için KPSS sınavı, Kurum Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Mülakat gibi pek çok elemeden geçen ve hali hazırda kendi kanununa göre istihdam edilmiş Uzman ve Destek Personeli için ciddi oranda maaş ve hak kaybına neden olacaktır. Personel kurum sınavlarına kanun kapsamındaki haklarını bilerek girmiş ve pek çok başka fırsatı değerlendirmemiştir. Kazanılmış hakların geri alınması anlamına gelen durum sendikalar aracılığı ile Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye iletilmiş ancak henüz müspet bir açıklama yapılmamıştır.
Yaklaşık 2000 kişiyi etkileyecek olan bu durum düzeltilmezse sendika olarak hukuksal mücadelemiz sürecektir.
ATORSEN.