PERSONEL ALIMINDA OGM YİNE ADALET VE HAKKANİYETİ GASP ETTİ!

Alımlarda belirsizlikler diz boyu, – Adil ve hakkaniyetli bir âlim yok,. – Yine şaibeli ve tartışmalı bir âlim var,. – Haksızlıklarla görev alamayanlar yine dava yolu ile kurumu mahkum edecek, – Kurumun itibarı ve güvenirliği yine ayaklar altında, – İhtiyaç alanları ve görev için illere dağılımı, personel alımında son derece adaletsiz… Asli görevi Türkiye Ormanlarını…